- 50%
Thanh toán 1 năm
Miễn học phí 6 tháng
500,000 đ/
12 tháng
Membership

Học viên được phép học tất cả các các khóa học membership trong vòng 12 tháng.

500,000 đ/
12 tháng
Mua ngay

Số bài học

78

Thời lượng video

20:21:38

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

- Các bài học được thiết kế theo từng chuyên đề giúp các em dễ dàng học tập và ôn luyện để chuẩn bị thi trung học phổ thông.

- Sau mỗi bài học lý thuyết, có các bài tập để có thể tải xuống, học sinh kiểm tra khả năng hiểu và áp dụng, đó là quá trình học sinh thực sự tự mình làm toán. Sau khi hoàn thành bài tập, học sinh kiểm tra kết quả làm bài của mình qua các video bài tập.

- Các bài kiểm tra dưới các hình thức khác nhau, được đánh giá và ghi nhận sự nỗ lực cố gắng học tập và tiến bộ của trẻ. Các báo cáo cá nhân hóa theo tiến độ học tập của con gửi cho cha mẹ theo từng giai đoạn. Điều này cũng giúp cha mẹ và học sinh biết chính xác kiến thức nào cần được củng cố thêm và phần nội dung nào con đang học tốt.

Nội dung khóa học

+  HƯỚNG DẪN HỌC TỐT TOÁN LỚP 9
1 Bài giảng
00:00
 Chuyên đề 1: Căn bậc hai số học - Lý thuyết
Xem trước
26:27
 Chuyên đề 1 Căn bậc hai số học - Bài tập (Phần 1)
Xem trước
 Chuyên đề 1 Căn bậc hai số học - Bài tập (Phần 2)
Xem trước
18:47
 Chuyên đề 1 Căn bậc hai số học - Bài tập (Phần 3)
06:21
 Chuyên đề 1 Căn bậc hai số học - Bài tập (Phần 4)
11:59
 Chuyên đề 2: Tìm x để căn thức có nghĩa - Lý thuyết
08:48
 Chuyên đề 2 Tìm x để căn thức có nghĩa - Bài tập (Phần 1/3)
14:01
 Chuyên đề 2 Tìm x để căn thức có nghĩa - Bài tập (Phần 2/3)
12:41
 Chuyên đề 2 Tìm x để căn thức có nghĩa - Bài tập (Phần 3/3)
09:22
 Chuyên đề 3: Căn bậc hai và hằng đẳng thức - Lý thuyết
10:10
 Chuyên đề 3 Căn bậc hai và hằng đẳng thức - Bài tập (Phần 1/4)
11:47
 Chuyên đề 3 Căn bậc hai và hằng đẳng thức - Bài tập (Phần 2/4)
22:04
 Chuyên đề 3 Căn bậc hai và hằng đẳng thức - Bài tập (Phần 3/4)
11:47
 Chuyên đề 3 Căn bậc hai và hằng đẳng thức - Bài tập (Phần 4/4)
25:56
 Chuyên đề 4 Liên hệ phép nhân, phép chia và phép khai phương - Lý thuyết
 Chuyên đề 4. Liên hệ giữa phép nhân, chia và phép khai phương - Lý thuyết
17:49
 Chuyên đề 4 Liên hệ giữa phép nhân, chia và phép khai phương - Bài tập (Phần 1)
19:24
 Chuyên đề 4 Liên hệ giữa phép nhân, chia và phép khai phương - Bài tập (Phần 2)
14:21
 Chuyên đề 4 Liên hệ giữa phép nhân, chia và phép khai phương - Bài tập (Phần 3)
21:57
 Chuyên đề 4 Liên hệ giữa phép nhân, chia và phép khai phương - Bài tập (Phần 4)
20:05
 Chuyên đề 4 Liên hệ giữa phép nhân, chia và phép khai phương - Bài tập (Phần 5)
13:43
 Chuyên đề 4 Liên hệ giữa phép nhân, chia và phép khai phương - Bài tập (Phần 6)
14:47
 Chuyên đề 4 Liên hệ giữa phép nhân, chia và phép khai phương - Bài tập (Phần 7)
10:08
 Chuyên đề 4 Liên hệ giữa phép nhân, chia và phép khai phương - Bài tập (Phần 8)
12:10
 Chuyên đề 5 Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn - Bài tập (Phần 1)
19:12
 Chuyên đề 5. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai - Lý thuyết
35:31
 Chuyên đề 5 Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai - Bài tập (Phần 2)
12:14
 Chuyên đề 5. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai - Bài tập (Phần 3)
15:14
 Chuyên đề 5. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai - Bài tập (Phần 4)
15:01
 Chuyên đề 5. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai - Bài tập (Phần 5)
19:18
 Chuyên đề 6 Rút gọn biểu thức chứa số (Phần 1)
15:07
  Chuyên đề 6 Rút gọn biểu thức chứa số (Phần 2)
17:05
  Chuyên đề 6 Rút gọn biểu thức chứa số (Phần 3)
24:52
  Chuyên đề 6 Rút gọn biểu thức chứa số (Phần 4)
14:35
  Chuyên đề 6 Rút gọn biểu thức chứa số (Phần 5 )
21:18
 Chuyên đề 6 Rút gọn biểu thức chứa số (Phần 6 )
16:02
 Chuyên đề 6 Rút gọn biểu thức chứa số (Phần 7)
13:08
 Chuyên đề 6 Rút gọn biểu thức chứa số (Phần 8)
14:46
 Chuyên đề 6 Rút gọn biểu thức chứa số (Phần 9)
14:08
 Chuyên đề 6 Rút gọn biểu thức chứa số (Phần 10)
15:50
 Chuyên đề 7: Biến đổi căn thức và các bài toán liên quan (Phần 1)
21:21
  Chuyên đề 7: Biến đổi căn thức và các bài toán liên quan (Phần 2)
17:11
 Chuyên đề 7: Biến đổi căn thức và các bài toán liên quan (Phần 3)
15:04
 Chuyên đề 7: Biến đổi căn thức và các bài toán liên quan (Phần 4)
19:10
 Chuyên đề 7: Biến đổi căn thức và các bài toán liên quan (Phần 5)
18:44
 Chuyên đề 7: Biến đổi căn thức và các bài toán liên quan (Phần 6)
15:08
 Chuyên đề 7: Biến đổi căn thức và các bài toán liên quan (Phần 7)
19:40
 Chuyên đề 7: Biến đổi căn thức và các bài toán liên quan (Phần 9)
13:46
 Chuyên đề 7: Biến đổi căn thức và các bài toán liên quan (Phần 8)
10:51
 Chuyên đề 7: Biến đổi căn thức và các bài toán liên quan (Phần 10)
19:21
 Chuyên đề 7: Biến đổi căn thức và các bài toán liên quan (Phần 11)
12:33

Đăng ký khóa học

Thanh toán 1 năm

Miễn học phí 6 tháng
500,000 đ
12 tháng
Đăng ký

Membership

Học viên được phép học tất cả các các khóa học membership trong vòng 12 tháng.

500,000 đ
12 tháng
Đăng ký