- 50%
500,000đ
1,000,000đ

Thanh toán 1 lần học trọn đời

Mua ngay

Số bài học

4

Thời lượng video

02:13

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Chào mừng bạn đến với Khóa học “Tư duy tăng trưởng: Cách giúp con bạn học hỏi và phát triển!”

Trong khóa học nhỏ này, bạn sẽ tìm hiểu cách phát triển trí thông minh của não bộ, tâm lý và khoa học về tư duy để định hình tương lai của con bạn; nắm được sức mạnh thay đổi cuộc sống mà tư duy tăng trưởng mang lại.

Trước tiên, bạn sẽ tìm hiểu về hai tư duy khác nhau mà mọi người sử dụng để đối xử với bản thân và những người khác, bao gồm cả con cái của họ. Bạn sẽ khám phá cách suy nghĩ của bạn không chỉ ảnh hưởng đến suy nghĩ, hành vi và hành động của chính bạn, mà bạn cũng sẽ nhận ra cách suy nghĩ đó ảnh hưởng đến con bạn.

Bạn sẽ học được những gì xảy ra với trẻ em khi chúng được nuôi dưỡng với kiểu suy nghĩ hạn chế và khiến chúng dễ bị nản lòng, phòng thủ và thờ ơ.

Sau đó, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn khám phá các phương pháp đơn giản để phát triển loại tư duy không chỉ mang lại lợi ích cho bạn mà còn tối đa hóa khả năng học hỏi và phát triển của con bạn!

Vui lòng nhấp vào nút ở bên phải màn hình của bạn để tham gia khóa học.

Đăng ký khóa học

Thanh toán 1 lần

Thanh toán 1 lần học trọn đời

500,000 đ Đăng ký