- 50%
Thanh toán 1 năm
Miễn học phí 6 tháng.
500,000 đ/
12 tháng
Membership

Học viên được phép học tất cả các các khóa học membership trong vòng 12 tháng.

500,000 đ/
12 tháng
Mua ngay

Số bài học

70

Thời lượng video

18:27:31

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

- Video bài giảng toán lớp 8 từ cơ bản đến nâng cao hấp dẫn và thu hút. Rõ ràng không ai có thể ép một học sinh học toán, nhưng những gì chúng tôi đã làm ở đây là cung cấp những bài học thú vị và kích thích bản thân trẻ học tập.

- Sau mỗi bài học lý thuyết, có các bài tập để có thể tải xuống, học sinh kiểm tra khả năng hiểu và áp dụng, đó là quá trình học sinh thực sự tự mình làm toán. Sau khi hoàn thành bài tập, học sinh kiểm tra kết quả làm bài của mình qua các video bài tập.

- Các bài kiểm tra dưới các hình thức khác nhau, được đánh giá và ghi nhận sự nỗ lực cố gắng học tập và tiến bộ của trẻ. Các báo cáo cá nhân hóa theo tiến độ học tập của con gửi cho cha mẹ theo từng giai đoạn. Điều này cũng giúp cha mẹ và học sinh biết chính xác kiến thức nào cần được củng cố thêm và phần nội dung nào con đang học tốt.

Nội dung khóa học

+  Hướng dẫn học tốt toán lớp 8
1 Bài giảng
00:00
 Bài 1.1 Nhân đơn thức với đa thức (Phần 1/3)
Xem trước
18:35
 Bài 1.2 Nhân đơn thức với đa thức (Phần 2/3)
Xem trước
19:26
 Bài 1.3 Nhân đơn thức với đa thức (Phần 1/3)
Xem trước
14:53
 Bài 2.1 Nhân đa thức với đa thức (Phần 1/3)
20:20
 Bài 2.2 Nhân đa thức với đa thức (Phần 2/3)
18:55
 Bài 2.3 Nhân đa thức với đa thức (Phần 3/3)
19:05
 Bài 3.1 Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Phần 1/4)
19:12
 Bài 3.2 Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Phần 2/4)
18:03
 Bài 3.3 Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Phần 3/4)
17:48
 Bài 3.4 Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Phần 4/4)
06:38
 Bài 4.1 Những hằng đẳng thức đáng nhớ - tiếp (Phần 1/3
15:46
 Bài 4.2 Những hằng đẳng thức đáng nhớ - Tiếp (phần 2/3)
15:36
 Bài 4.3 Những hằng đẳng thức đáng nhớ - tiếp (phần 3/3)
09:26
 Bài 5.1 Những hằng đẳng thức đáng nhớ - tiếp (phần 1/3)
14:15
 Bài 5.2 Những hằng đẳng thức đáng nhớ - tiếp (phần 2/3)
18:39
 Bài 5.3 Những hằng đẳng thức đáng nhớ - tiếp (phần 3/3)
19:03
 Bài 6.1 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung (Phần 1/3)
18:04
 Bài 6.2 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung (Phần 2/3)
15:11
 Bài 6.3 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung (Phần 3/3)
08:23
 Bài 7.1 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức (Phần 1/3)
18:26
 Bài 7.2 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức (Phần 2/3)
19:12
 Bài 7.3 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức (Phần 3/3)
08:16
 Bài 8.1 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử (Phần 1/3)
18:52
 Bài 8.2 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử (Phần 2/3)
18:07
 Bài 8.3 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử (Phần 3/3)
13:19
 Bài 9.1 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp (Phần 1/4)
21:37
 Bài 9.2 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp (Phần 2/4)
17:40
 Bài 9.3 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp (Phần 3/4)
20:48
 Bài 9.4 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp (Phần 4/4)
12:47
 Bài 10.1 Chia đơn thức cho đơn thức (Phần 1/2)
16:26
 Bài 10.2 Chia đơn thức cho đơn thức (Phần 2/2)
19:23
 Bài 11.1 Chia đa thức cho đơn thức (Phần 1/2)
10:28
 Bài 11.2 Chia đa thức cho đơn thức (Phần 2/2)
22:58
 Bài 12.1 Chia đa thức một biến đã sắp xếp (Phần 1/3)
18:55
 Bài 12.2 Chia đa thức một biến đã sắp xếp (Phần 2/3)
17:18
 Bài 12.3 Chia đa thức một biến đã sắp xếp (Phần 3/3)
16:33

Đăng ký khóa học

Thanh toán 1 năm

Miễn học phí 6 tháng.
500,000 đ
12 tháng
Đăng ký

Membership

Học viên được phép học tất cả các các khóa học membership trong vòng 12 tháng.

500,000 đ
12 tháng
Đăng ký