- 50%
Thanh toán 1 năm
Miễn học phí 6 tháng
500,000 đ/
1 năm
Membership

Học viên được phép học tất cả các các khóa học membership trong vòng 12 tháng.

500,000 đ/
12 tháng
Mua ngay

Số bài học

88

Thời lượng video

24:00:39

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

- Video bài giảng toán lớp 7 từ cơ bản đến nâng cao hấp dẫn và thu hút. Rõ ràng không ai có thể ép một học sinh học toán, nhưng những gì chúng tôi đã làm ở đây là cung cấp những bài học thú vị và kích thích bản thân trẻ học tập.


- Sau mỗi bài học lý thuyết, có các bài tập để có thể tải xuống, học sinh kiểm tra khả năng hiểu và áp dụng - đó là quá trình học sinh thực sự tự mình làm toán. Sau khi hoàn thành bài tập, học sinh kiểm tra kết quả làm bài của mình qua các video bài tập.


- Các bài kiểm tra dưới các hình thức khác nhau, được đánh giá và ghi nhận sự nỗ lực cố gắng học tập và tiến bộ của trẻ. Các báo cáo cá nhân hóa theo tiến độ học tập của con gửi cho cha mẹ theo từng giai đoạn. Điều này cũng giúp cha mẹ và học sinh biết chính xác kiến thức nào cần được củng cố thêm và phần nội dung nào con đang học tốt.

Nội dung khóa học

+  Hướng dẫn học tốt toán
1 Bài giảng
00:00
 Bài 1.1 Tập hợp Q các số hữu tỉ (Phần 1)
Xem trước
26:08
 Bài 1.2 Tập hợp Q các số hữu tỉ (Phần 2)
Xem trước
20:22
 Bài 1.3 Tập hợp Q các số hữu tỉ (Phần 3)
Xem trước
23:58
 Bài 2.1 Cộng trừ số hữu tỉ (Phần 1)
16:56
 Bài 2.2 Cộng trừ số hữu tỉ (Phần 2)
34:33
  Bài 3.1 Nhân chia số hữu tỉ (Phần 1)
20:59
 Bài 3.2 Nhân chia số hữu tỉ (Phần 2)
14:27
 Bài 3.3 Nhân chia số hữu tỉ (Phần 3)
14:00
 Bài 3.4 Nhân chia số hữu tỉ (Phần 4)
10:32
 Bài 4.1 Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ . Cộng trừ nhân chia chia số thập phân (Phần 1)
27:18
 Bài 4.2 Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng trừ nhân chia số thập phân (Phần 2)
14:19
 Bài 4.3 Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng trừ nhân chia số thập phân (Phần 3)
15:53
 Bài 5.1 Lũy thừa của một số hữu tỉ (Phần 1/ 4)
24:40
 Bài 5.2 Lũy thừa của một số hữu tỉ (Phần 2/4)
12:26
 Bài 5.3 Lũy thừa của một số hữu tỉ (Phần 3/4)
14:10
 Bài 5.4 Lũy thừa của một số hữu tỉ (Phần 4/4)
15:07
 Bài 6.1 Lũy thừa của một số hữu tỉ (Phần 1/4)
21:41
 Bài 6.2 Lũy thừa của một số hữu tỉ (Phần 2/4)
10:01
 Bài 6.3 Lũy thừa của một số hữu tỉ (Phần 3/4)
18:59
 Bài 6.4 Lũy thừa của một số hữu tỉ (Phần 4/4)
16:45
 Bài 7.1 Tỉ lệ thức (Phần 1/4)
25:43
 Bài 7.2 Tỉ lệ thức (Phần 2/4)
15:05
 Bài 7.3 Tỉ lệ thức (Phần 3/4)
10:48
 Bài 7.4 Tỉ lệ thức (Phần 4/4)
08:08
 Bài 8.1 Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau (Phần 1/5)
26:08
 Bài 8.2 Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau (Phần 2/5)
12:40
 Bài 8.3 Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau (Phần 3/5)
20:10
 Bài 8.4 Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau (Phần 4/5)
10:52
 Bài 8.5 Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau (Phần 5/5)
14:03
 Bài 9.1 Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn (Phần 1/3)
19:42
 Bài 9.2 Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn (Phần 2/3)
19:47
 Bài 9.3 Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn (Phần 3/3)
14:59
 Bài 10.1 Làm tròn số (Phần 1/2)
13:26
 Bài 10.2 Làm tròn số số (Phần 2/2)
22:37
 Bài 11.1 Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai (Phần 1/4)
18:39
 Bài 11.2 Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai (Phần 2/4)
14:58
 Bài 11.3 Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai (Phần 3/4)
11:26
 Bài 11.4 Số vô tỉ.Khái niệm về căn bậc hai (Phần 4/4)
14:26
 Bài 12.1 Số thực (Phần 1/3)
12:40
 Bài 12.2 Số thực (Phần 2/3)
25:07
 Bài 12.3 Số thực (Phần 3/3)
11:15
Xem tiếp

Đăng ký khóa học

Thanh toán 1 năm

Miễn học phí 6 tháng
500,000 đ
1 năm
Đăng ký

Membership

Học viên được phép học tất cả các các khóa học membership trong vòng 12 tháng.

500,000 đ
12 tháng
Đăng ký