- 50%
Thanh toán theo định kì

Miễn học phí 6 tháng

500,000 đ/
1 năm
Membership

Học viên được phép học tất cả các các khóa học membership trong vòng 12 tháng.

500,000 đ/
12 tháng
Mua ngay

Số bài học

127

Thời lượng video

52:26:01

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

- Video bài giảng toán lớp 6 từ cơ bản đến nâng cao hấp dẫn và thu hút. Rõ ràng không ai có thể ép một học sinh học toán, nhưng những gì chúng tôi đã làm ở đây là cung cấp những bài học thú vị và kích thích bản thân trẻ học tập.

- Sau mỗi bài học, có các bài tập có thể tải xuống để học sinh kiểm tra khả năng hiểu và áp dụng - đó là quá trình học sinh thực sự tự mình làm toán. Sau khi hoàn thành bài tập, học sinh kiểm tra kết quả làm bài của mình qua các video bài tập sau đó. 

- Các bài kiểm tra dưới các hình thức khác nhau, được đánh giá và ghi nhận sự nỗ lực cố gắng học tập và tiến bộ của trẻ. Các báo cáo cá nhân hóa theo tiến độ học tập của con gửi cho cha mẹ theo từng giai đoạn. Điều này cũng giúp cha mẹ và học sinh biết chính xác kiến thức nào cần được củng cố thêm và phần nội dung nào con đang học tốt.

Nội dung khóa học

+  Hướng dẫn học tốt toán
1 Bài giảng
00:00
 Bài 1.1 Phần tử và phần tử của tập hợp (lý thuyết)
Xem trước
27:17
 Bài 1.2 Tập hợp, phần tử của tập hợp (Bài tập phần 1/2)
Xem trước
17:45
 Bài 2.1 Tập hợp các số tự nhiên (lý thuyết)
18:09
 Bài 2.2 Tập hợp các số tự nhiên (bài tập phần 1/2)
13:32
 Bài 2.3 Tập hợp các số tự nhiên (bài tập phần 2/2)
14:07
 Bài 3.1. Ghi số tự nhiên (lý thuyết)
22:04
 Bài 3.2 Ghi số tự nhiên (bài tập phần 1/2)
16:22
 Bài 3.2 Ghi số tự nhiên (bài tập phần 3/3)
23:43
 Bài 4.1 Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con (lý thuyết)
15:17
 Bài 4.2. Số phần tử của tập hợp. Tập hợp con (bài tập phần 1/2)
19:05
 Bài 4.3 Số phần tử của tập hợp. Tập hợp con (bài tập phần 2/2)
28:50
 Bài 5.1 Phép cộng và phép nhân (lý thuyết)
20:46
 Bài 5.2 Phép cộng và phép nhân (bài tập phần 1/3)
25:36
 Bài 5.3 Phép cộng và phép nhân (Bài tập phần 2/3)
17:03
 Bài 5.4 Phép cộng và phép nhân (Bài tập phần 3/3)
23:47
 Bài 6.1 Phép trừ và phép chia
24:17
 Bài 6.2 Phép trừ và phép chia (bài tập 1/3)
24:59
 Bài 6.3 Phép trừ và phép chia (bài tập phần 2/3)
30:10
 Bài 6.4 Phép trừ và phép chia (bài tập phần 3/3)
16:40
 Bài 7.1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên, nhân hai lũy thừa cùng cơ số (lý thuyết)
14:46
 Bài 7.2. Lũy thừa với số mũ tự nhiên, nhân hai lũy thừa cùng cơ số (bài tập phần 1/2)
17:12
 Bài 7.3 Lũy thừa với số mũ tự nhiên, nhân hai lũy thừa cùng cơ số (bài tập phần 2/2)
13:45
 Bài 8.1 Chia hai lũy thừa cùng cơ số (lý thuyết)
17:14
 Bài 8.2: Chia hai lũy thừa cùng cơ số (bài tập)
10:42
 Bài 9.1 Thứ tự thực hiện các phép tính (lý thuyết)
25:56
 Bài 9.2 Thứ tự thực hiện các phép tính (bài tập phần 1/2)
23:00
 Bài 9.3 Thứ tự thực hiện các phép tính (Bài tập phần 2/3)
27:56
 Bài 9.4 Thứ tự thực hiện các phép tính (Bài tập phần 3/3)
23:42
 Bài 10.1 Tính chất chia hết của một tổng (lý thuyết)
23:43
 Bài 10.2 Lý thuyết hết của một tổng (bài tập)
23:14
 Bài 11.1 Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 (lý thuyết)
19:22
 Bài 11.2 Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 (bài tập)
19:52
 Bài 12.1 Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 (lý thuyết)
17:07
 Bài 12.2 Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 (bài tập phần 1/2)
34:35
 Bài 12.3 Dấu hiệu chia hết cho 3 và 9 (bài tập phần 2/2)
34:52
 Bài 13.1 Ước và bội (lý thuyết)
23:46
 Bài 13.2 Ước và bội (bài tập)
34:06
 Bài 14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố (lý thuyết)
22:14
 Bài 14.2 Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố (bài tập)
24:50
 Bài 15.1 Phân tích một số ra thừa số nguyên tố (lý thuyết)
21:24
 Bài 15.2 Phân tích một số ra thừa số nguyên tố (bài tập)
28:27
 Bài 16.1 Ước chung và bội chung (lý thuyết)
26:03
 Bài 16.2 Ước chung và bội chung (bài tập)
22:52
 Bài 17.1 Ước chung lớn nhất (lý thuyết)
25:59
 Bài 17.2 Ước chung lớn nhất (bài tập 1/2)
24:31
 Bài 17.3 Ước chung lớn nhất (bài tập 2/2)
25:13
 Bài 18.1 Bội chung nhỏ nhất (lý thuyết)
27:25
 Bài 18.2 Bội chung nhỏ nhất (bài tập)
24:36
 Ôn tập chương 1 - phần 1
37:52
 Ôn tập chương 1 - phần 2
22:59
 Bài 1 Mở rộng khái niệm về phân số
Xem trước
26:48
 Bài 2.1 Phân số bằng nhau (lý thuyết)
17:11
 Bài 2.2 Phân số bằng nhau (bài tập)
21:52
 Bài 3.1 Tính chất cơ bản của phân số (lý thuyết)
10:39
 Bài 3.2 Tính chất cơ bản của phân số (bài tập)
20:17
 Bài 4.1 Rút gọn phân số (lý thuyết)
17:38
 Bài 4.2 Rút gọn phân số (bài tập 1/2)
28:12
 Bài 4.3 Rút gọn phân số (bài tập 3/3)
20:21
 Bài 5.1 Quy đồng mẫu nhiều phân số (Phần 1)
24:03
 Bài 5.2 Quy đồng mẫu nhiều phân số (Phần 2)
42:46
 Bài 6.1 So sánh phân số - phần 1
24:41
 Bài 6.2 So sánh phân số (Phần 2)
25:00
 Bài 7.1 Phép cộng phân số (phần 1)
16:08
 Bài 7.2 Phép cộng phân số (phần 2)
31:56
 Bài 8.1 Tính chất cơ bản của phép cộng phân số (Phần 1)
22:24
 Bài 8.2 Tính chất cơ bản của phép cộng phân số (phần 2)
22:47
 Bài 9.1 Phép trừ phân số (Phần 1)
29:58
 Bài 9.2 Phép trừ phân số (Phần 2)
40:09
 Bài 10 Phép nhân phân số
24:48
 Bài 11.1 Tính chất cơ bản của phép nhân phân số (Phần 1)
21:21
 Bài 11.2 Tính chất cơ bản của phép nhân phân số (Phần 2)
29:10
 Bài 12.1 Phép chia phân số (Phần 1)
29:00
 Bài 12.2 Phép chia phân số (Phần 2)
27:56
 Bài 13.1 Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm (Phần 1)
30:23
  Bài 13.2 Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm (Phần 2)
27:26
 Bài 13.3 Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm (Phần 3)
32:29
 Bài 14.1 Tìm giá trị phân số của một số cho trước (Phần 1)
26:17
 Bài 14.2 .Tìm giá trị phân số của một số cho trước (Phần 2)
17:03
 Bài 15.1 Tìm một số biết giá trị một phân số của nó (Phần 1)
25:44
 Bài 15.2 Tìm một số biết giá trị một phân số của nó (Phần 2)
26:09
 Bài 16.1 Tìm tỉ số của hai số (Phần 1)
29:29
 Bài 16.12 Tìm tỉ số của hai số (Phần 2)
28:31
 Bài 17 Biểu đồ phần trăm
39:59
 Ôn tập chương 3 - Phần 1
43:57
 Ôn tập chương 3 - Phần 2
43:13
 Ôn tập chương 3 - Phần 3
55:35

Đăng ký khóa học

Thanh toán theo định kì

Miễn học phí 6 tháng

500,000 đ
1 năm
Đăng ký

Membership

Học viên được phép học tất cả các các khóa học membership trong vòng 12 tháng.

500,000 đ
12 tháng
Đăng ký